• Income smoothing, earnings quality & value relevance 

      Hanbaly, Izat; Mutajeva, Tamila (Master thesis, 2015)
      Income smoothing, resultatkvalitet og verdirelevans er tre store retninger innen regnskapsforskningen, men det er allikevel få studier som knytter disse tre forskningsretningene sammen. På bakgrunn av dette har vi valgt å ...