• Diabetes, syn og øyehelse 

   Sundling, Vibeke; Morisbakk, Tove Lise (Journal article, 2017)
   Dagens optikerutdanning gir optikere kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å syn- og øyeundersøke pasienter som har diabetes. Denne artikkelen gir en oversikt over syn- og øyeforandringer ved diabetes og anbefalt ...
  • Ocular toxoplasmosis with surprisingly good retinal function 

   Morisbakk, Tove Lise; Lundmark, Per (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Ocular toxoplasmosis is an infection in the eye caused by the parasite Toxoplasma Gondii. A common retinal finding in its inactive stages is pigmented retinochoroidal scarring. The retinal function in the affected area ...