• Simulering av CO2-fjerning med aminer 

      Moholt, Bjørn (Master thesis, 2010-08-26)
      Gasskraftverk produserer store mengder CO2, og det er ønskelig å unngå utslipp av CO2 til atmosfæren. Skagerak Energi AS har planer om et gasskraftverk med CO2-fjerning i Grenlandsområdet. Det er utført simuleringer ...