• Indre og ytre forbindelser til litteratur. 

      Mikalsen, Silje (Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven undersøker interart som begrep og som grunnlag for litteraturdidaktikk. Problemstillingen for oppgaven er todelt: Hvordan kan begrepet «interart» forstås? Og på hvilken måte kan det brukes i en ...