• Studie av innovasjonsøkosystemer 

      Midtun, Magnus (Master thesis, 2020)
      Min masteravhandling er et studie av innovasjonsøkosystemer. Jeg har valgt å gjøre et fenomenologisk studie av begrepene embedded innovasjon og innovasjonsøkosystemer. Disse temaene tar ikke for seg innovasjon, som bare ...