• Formuesbevaring, kapitalkostnader og resultatbegreper : et underlag for å vurdere endringer i kommuneregnskapet 

   Lie, Kjetil; Mauland, Helge; Aastvedt, Ailin (Rapport 219, Report, 2005)
   Telemarksforsking-Bø ble høsten 2004 engasjert av KS til å utrede spørsmålet om håndtering av kapitalkostnader i kommuneregnskapet. Hensikten med prosjektet har vært å få fram dokumentasjon for å kunne vurdere om kommunesektoren ...
  • Kommuneregnskapet : rammeverk og prinsipper 

   Aastvedt, Ailin; Mauland, Helge (Arbeidsrapport 14/2006, Working paper, 2006)
   Denne rapporten studerer det kommunale regnskapssystemet i Norge med vekt på rammeverk og regnskapsprinsipper. Rammeverk for regnskap har i liten grad vært gjenstand for interesse i Norge. Det er først i de siste årene at ...