• Feltarbeid på nett : en oppsummering av erfaringer fra feltarbeid på fleksibel sykepleierutdanning kull 2002 

   Disch, Per Gunnar; Malme, Anne K.; Sars, Maren; Nærum, Bjarne; Mofossbakke, Randi; Rougthvedt, Geir (HiT notat, Working paper, 2007)
   Feltarbeid som metode er velkjent fra ulike faglige disipliner. I dette notatet vil vi presenter bakgrunn, gjennomføring og erfaringer fra en type feltarbeid som er gjennomført som en del av undervisningen ved fleksibel ...
  • Kultur og migrasjon. En studie av hverdagsliv og tilpasningsprosesser i eksil 

   Malme, Anne K. (Master thesis, 2011)
   Å forlate sitt opprinnelsesland som flyktning, innebærer store omveltninger som brudd med levemåter og tap av familie, nettverk, status og trygghet. I møte med eksillandet stilles flyktninger overfor mange utfordringer ...
  • Kultur versus kultur? 

   Malme, Anne K. (Others, 2014)
   Følgende spørsmål skal belyses:  Hva ligger i det utvidede kulturbegrepet innenfor Aktiv omsorg og hva ligger i det antropologiske kulturbegrepet?  Er det mulig å tilpasse kulturelle aktiviteter som kan defineres ...
  • Selvevaluering av fleksibelt bachelorstudium i sykepleie : fra intensjon til realitet 

   Disch, Per Gunnar; Malme, Anne K. (HiT notat, Working paper, 2007)
   I forbindelse med avslutning av prosjektperioden for fleksibel sykepleie og overgangen til ordinær drift er det gjennomført en større ekstern evaluering. Selvevalueringen er en viktig del av evalueringsarbeidet og er ...