• Etnometodologi : et vitenskapsteoretisk grunnlag for kvalitativ forskning 

   Møthe, Svein (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Peer reviewed; Research report, 2009-08)
   Denne monografien gir en innføring i etnometodologi som er et sosiologisk perspektiv med fokus på hvordan aktører samhandler i hverdagslivet, spesielt hvordan de nytter ulike metoder (Ethnomethods”) for å konstruere sosial ...
  • Forskningsbasert undervisning i allmennlærerutdanningen : retorikk eller realitet 

   Møthe, Svein (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud;80, Peer reviewed; Research report, 2010-10)
   Dette er en studie av forskningsbasert undervisning i høyere utdanning. Studien er et småskala-prosjekt og må betraktes som innledning til et mer omfattende hovedprosjekt der flere sider ved forskningsbasert undervisning ...
  • Fusjoner i høyere utdanning 

   Møthe, Svein (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud;82, Peer reviewed; Research report, 2010-11)
   I dette notatet drøftes ulike spørsmål i forbindelse med fusjoner i høyere utdanning. Det bygger på enkelte tidligere notater og foredrag, spesielt for styringsgruppen for Oslofjordalliansen. Notatet er imidlertid omarbeidet ...
  • Rasjonalitet, organisering og klok ledelse i høyere utdanning 

   Møthe, Svein (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud;74, Peer reviewed; Research report, 2010-07)
   Dette nokså teoretiske notatet tar utgangspunkt i interesse for noen enkle spørsmål: hvilke forståelse har ledere i høyere utdanning av ledelse, hvilke bilder har de av sin egen organisasjon og på hvilket grunnlag fatter ...