• Mange vil ha, men få vil selje! : småbruk som ressurs for busetting 

      Mæland, Henry (Rapport 222, Research report, 2005)
      Med bakgrunn i samtaler med 640 eigarar av fråflytta småbruk i Vest-Telemarkog med 205 interessentar for å kjøpe småbruk, er det gjort analyser av faktorar som påverkar utbod av småbruk og kva ressurs bruka representerer ...