• Evaluering av Nærmiljøprosjektet i Buskerud fylke 

   Lorentzen, Catherine; Stang, Ingun (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;20, Report, 2019)
   Fra 2016 til 2018 var Buskerudkommunene Flesberg, Nore og Uvdal og Rollag sammen med 37 andre kommuner i til sammen 7 andre fylker del av Nærmiljøprosjektet. Nærmiljøprosjektet var en del av et nasjonalt strategisk arbeid ...
  • Evaluering av Nærmiljøprosjektet i Vestfold fylke 

   Stang, Ingun; Lorentzen, Catherine (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;25, Report, 2019)
   I perioden 2016-2018 var Vestfold fylkeskommune og seks Vestfoldkommuner med i Nærmiljøprosjektet sammen med 7 andre fylker og 34 andre kommuner. Kommunene fra Vestfold var Færder, Horten, Larvik, Sandefjord, Tjøme og ...
  • Hvordan fremme godt samarbeid mellom kommunale og frivillige aktører om friluftslivstiltak 

   Lorentzen, Catherine; Syse, Jonn Øyvind; Bjørnstad, Eyvin (Rapport (Høgskolen i Vestfold);01/2013, Others, 2013-09-23)
   Rapporten beskriver funn fra evalueringen av et 3-årig prosjekt (”Aktiv i friluft”) med mål om å fremme samarbeid mellom kommunale og frivillige instanser i arbeidet med å fremme friluftsliv som ledd i folkehelsearbeidet. ...
  • Samarbeid og kompetanseutveksling mellom sykehus og kommune : evaluering av prosjektet "Ambulant team" 

   Lorentzen, Catherine (Rapport / Høgskolen i Vestfold, Research report; Peer reviewed, 2008)
   Rapporten er en evaluering av prosjektet ”Ambulant team” som innbefattet ambulerende virksomhet fra Geriatrisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold og ut i Horten, Nøtterøy og Sandefjord kommuner i forbindelse med hjemsending ...