• Barnehageansattes språkpraksis med flerspråklige 1–3-åringer 

   Lindquist, Hein (Journal article, 2018)
   De fleste barn begynner i norske barnehager så snart de har fylt ett år. Dette gjelder også for barn med flerspråklig familiebakgrunn. Det finnes lite empirisk forskning om språkbruk i sammenhenger om de yngste flerspråklige ...
  • Bruk av lese- og skrivemetode i grunnskolen : lydfargemetoden 

   Jenssen, Line L.; Lindquist, Hein (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud;93, Research report; Peer reviewed, 2013-01)
   I 2012 har Fakultet for lærerutdanningen, Høgskolen i Buskerud utført en pilotstudie av Ål kommunes satsning på lese- og skrivemetode i 1. -3. klasse. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Ål kommune. Denne kommunen har ...
  • "Kunnskapens tre har røtter..." : praksisfortellinger fra barnehagen : en FOU-rapport 

   Thorbergsen, Eli; Lindquist, Hein; Strømmen, Kari; Hansson, Eidbjørg Sandnes (HiT notat, Working paper, 2003)
   "Kunnskapens tre har røtter" er basert på et FOU- arbeid gjennomført av fire faglig tilsatte ved Høgskolen i Telemark. I rapporten drøftes sammenhengen mellom teorifeltet og praksisfeltet innen førskolelærerutdanningen ...
  • Læring i en flerspråklig skole :tospråklig opplæring på barnetrinnet - et eksempel på en organiseringsmodell 

   Palm, Kirsten; Lindquist, Hein (HiT skrift, Research report, 2009-08-20)
   Rapporten gir en beskrivelse og en drøfting av hvordan Tøyen skole i Oslo organiserer opplæringen. Tøyen er en grunnskole der over 95 % av elevene har et annet morsmål enn norsk. Omtrent halvparten av skolens lærere er ...
  • Toddlers and their translingual practicing homes 

   Lindquist, Hein; Garmann, Nina Gram (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The number of multilingual families in Norway has increased during the last decades, but there are no official statistics concerning the linguistic situation in Norway today. Immigrants account for 15% of the population. ...