• HMS handlingsplaner i Drammen kommune 

      Lien, Tina; Solheim, Gaute (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i å forske på HMS handlingsplaner i Drammen kommune. Vår samarbeidspartner i denne oppgaven har vært HR seksjonen i Drammen kommune og vi har konsentrert oss om virksomhetene i pleie- ...