• Fjernledelse - er det mulig å bedrive god ledelse på avstand? 

      Lidtveit, Stein Erik; Gussiås, Glenn (Master thesis, 2018)
      Vi har i vår studie undersøkt om det er mulig å bedrive god ledelse på avstand og hvordan medarbeidernes motivasjon påvirkes av dette. Dette er med bakgrunn i et stadig mer globalisert arbeidsliv, og at virksomheter ...