• Levende skjønnhet 

      Levinsen, Åse Karin (Master thesis, 2014)
      I denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan egne skjønnhetsopplevelser i hagearbeid kan få begrep og innhold som løfter dem inn i en faglig kontekst. Jeg søker å utvikle karakteristika ved skjønnhetsopplevelse og ...