• Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Ekeberg skole i Holmestrand 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Støren, Helge (Working paper, 2014-06-30)
  • En etablert etableringstjeneste. Utredning av etablerertjenesten i Buskerud 

   Kobro, Lars Ueland; Leikvoll, Gunn Kristin (Working paper, 2014-09-10)
   Notatet gjennomgår den kommunale etablerertjenesten i Buskerud og setter denne inn i sammenheng av forskningslitteratur, studier av andre fylker og lands etablerertjeneste, og brukererfaringer i Buskerud. Studien viser at ...
  • Inntekter og utgifter i hyttekommuner 

   Borge, Lars-Erik; Ellingsen, Winfried; Hjelseth, Anja; Leikvoll, Gunn Kristin; Løyland, Knut; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2015-01-12)
   Bakgrunnen for dette prosjektet er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker å kartlegge hyttekommuners inntekter og utgifter knyttet til hyttebeboere som er folkeregistrert bosatt i andre kommuner. Formålet ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Alta kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-25)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Asker kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-03-14)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-14)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-25)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-17)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-19)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-07)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Lørenskog kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-04-07)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Nesodden kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-03-17)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-01-29)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-03-14)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Vestvågøy kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin (Working paper, 2014-04-03)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014 

   Kleppe, Bård; Leikvoll, Gunn Kristin (Working paper, 2014-10-27)
   Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Hvor bor det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-11-11)
   Hva er statusen for kulturlivet i Arendal kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det områder innenfor kulturlivet hvor Arendal har en jobb å gjøre, eller ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Larvik kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-01-12)
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-02-16)