• Intellektuell kapital ved Oslo Universitetssykehus 

      Larsen, Kristin Marita (Master thesis, 2016)
      I denne oppgaven undersøker jeg hvordan intellektuell kapital blir ivaretatt ved Oslo Universitetssykehus i praksis. Jeg undersøker hvordan holdningene og erfaringene er til begrepet, hvordan offentlig sektor skiller seg ...