• Andreårselever i norsk folkehøgskole – en venn eller en ansatt? 

      Larsen, Johannes (Master thesis, 2022)
      Denne studien undersøker andreårselevers læring i folkehøgskolen i lys av sosial læringsteori og presenterer en analyse av hvordan andreårselevenes praksis påvirker deres læring i rollen som andreårselever i folkehøgskolen. ...