• Historier fra elever som strever og skolen som risiko for deres selvverd 

      Løyning, Isabel Gundersen (Master thesis, 2023)
      Mental helse viser seg å være nært knyttet til menneskers selvverd (Kuster et al., 2012). Selvverd kan derfor ses på som en viktig faktor for elevers psykiske helse. Livsmestring kom inn i den overordnete delen av læreplanen ...