• Merker i krise : effekter av krisehåndtering 

      Dahl, Ida Marie; Løstegård, Gro Venke (Master thesis, 2010)
      Problemstillingene for denne studien er ”effektene av ulike grader av proaktiv håndtering på konsumentenes oppfattelse av krise og merke” og ”effektene av krisehåndtering kontra ingen håndtering på konsumentenes oppfattelse ...