• Demokratisk dialog i kulturminneforvaltningen. Et slag om fortiden? 

   Løkka, Nanna (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This article discusses which consequences the political aims about increased use of dialogue and democracy in Norwegian heritage management can have for the sector. Today all levels of public management in Norway are ...
  • KulturRikets Tilstand 2011 

   Løkka, Nanna; Vestheim, Geir (HiT skrift, Research report, 2012-02-10)
   Denne konferanserapporten inneholder innleggene fra konferansen KulturRikets tilstand 2011 som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2011. Dette var den tredje konferansen i en serie årlige konferanser, der ...
  • Kulturrikets tilstand 2012. Konferanserapport 

   Løkka, Nanna (Working paper, 2012)
   Denne rapporten inneholder innlegg fra dagskonferansen Kulturrikets tilstand 2012 som ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2012. Konferansen var den fjerde i rekken av årlige kulturpolitikkonferanser der ...
  • Nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov. Arbeidsseminar i regi av Nordisk ministerråd og Det norske kulturdepartementet, nov. 2012 

   Løkka, Nanna; Berge, Ola K. (Research report, 2013-02-11)
   Rapporten er utformet på bakgrunn av et arbeidsseminar om nordisk kultursamarbeid - forskning og kunnskapsbehov, som ble arrangert i Oslo i november 2012 av Det norske kulturdepartement i samarbeid med Telemarksforsking. ...
  • Vikingtiden på museum og kulturarvspolitikken(e) 

   Løkka, Nanna (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvordan vikingtiden formidles på norske museer. I Norge har vikingtiden tradisjonelt blitt forvaltet og formidlet av universitetsmuseene, men de siste 20 årene har disse fått selskap ...