• "Fleksibelt metrum" -noen refleksjoner med utgangspunkt i norsk vokal folkemusikk 

   Kvifte, Tellef (Chapter, 2005)
   Et ofte nevnt særtrekk i norsk folkemusikk er de metriske/rytmiske forholdene. Forfatteren tar utgangspunkt i metriske målinger av vokal folkemusikk framført av Aslak Brekke og ser på om disse kan bidra til å beskrive takt ...
  • Hardingbratsj; Ei utviding av hardingfelekonseptet. 

   Kåsa, Ottar (Master thesis, 2021)
   Denne avhandlinga tek for seg prosessen med å kombinere to ulike instrumenttradisjonar, hardingfela og bratsjen, og med det utvikle eit nytt instrument; det eg har kalla ein hardingbratsj. Eit premiss for denne avhandlinga ...
  • "Svevende intervaller" - og svevende begrep 

   Kvifte, Tellef (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The article discusses the term “svevende tonalitet” (“floating tonality”) that is frequently used in descriptions of Norwegian traditional music. The term refers to variations in intonation patterns, but is used in ...
  • Teknologien og tradisjonen - Noter og opptak, nok en gang 

   Kvifte, Tellef (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The paper discusses the use and effects on traditional music by the introduction of the technologies of music notation and music recording. Both of these technologies imply fixation and, therefore, also the possibility ...
  • Traditions, archives and change 

   Kvifte, Tellef (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   In the Nordic countries, there are several archives containing documentation of traditional music and dance. The ways in which the material in the archives are produced, distributed and used, may influence the very tradition ...