• Introduksjon til databaseprogrammering med Java 

      Kristoffersen, Bjørn (HiT skrift, Research report, 2004)
      Relasjonsdatabaser og objektorientert programmering er viktige teknologier for utvikling av dagens informasjonssystemer. Typisk så blir brukergrensesnitt og beregningsregler programmert med objektorienterte språk, mens ...