• Rehabilitering av elvehabitat i Tokkeåi, Dalen i Telemark : tilstand og tiltak 

      Heggenes, Jan; Sageie, Jostein; Kristiansen, Jostein (HiT skrift, Research report, 2009-06-26)
      Tokkeåi ved Dalen hadde en naturlig gjennomsnittsvannføring på ca. 92 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep hovedsakelig på 1960 tallet en median vannføring på 16-17 m3s-1. Denne er bestemt av kjøringen av Lio kraftverk ...