• Å leve med depresjon etter hjerneslag 

      Kouwenhoven, Siren Eriksen; Kirkevold, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Bakgrunn: Depresjon er et svært utbredt og alvorlig fenomen etter hjerneslag, men fenomenet er ofte oversett i praksis. Forskningen på depresjon etter slag har i stor grad fokusert på forekomst, årsaker, assosierte faktorer, ...