• Gatelagsfotball som Recovery på banen – «Verdens beste ettervern?» 

      Thompson, Tommy; Knutsen, Tore; Johansen, Cathrine; Borg, Marit; Karlsson, Bengt (SFPR-rapport;nr.1, Research report, 2019)
      «Gatelagsfotball som Recovery på banen – «Verdens beste ettervern?»» som presenteres i denne rapporten utgjør delstudie 1i «Samarbeidsprosjektet «Sosial innovasjon med ball –Recovery på banen. Gatelagsfotball som entreprenøriell ...