• Tillitsmodellen – hovedpilotering i Oslo kommune 2017-18 

      Eide, Tom; Knudsen Gullslett, Monika; Nilsen, Etty; Dugstad, Janne H.; Eide, Hilde (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;, Research report, 2018)
      Bakgrunn, prosess og antagelser For å møte fremtidens utfordringer når det gjelder hjemmebaserte helsetjenester på en god måte er det behov for innovasjon og fornyelse. Formålet med prosjekt Tillitsmodellen har vært å ...