• Fra forming til kunst og håndverk : fagutvikling og skolepolitikk 1974-1997 

   Kjosavik, Steinar (HiT skrift, Research report, 2003)
   Mønsterplanen fra 1971/74 hadde fjernet oppdelingen av formingsfaget etter materialer og erstattet disse med ni arbeidsområder. Debatten om hvor hensiktsmessig denne inndelingen var, både i grunnskolen og i lærerutdanning, ...
  • Kunst og håndverk i L97. Nytt fag - ny praksis? 

   Kjosavik, Steinar; Koch, Randi-Helene; Skjeggestad, Edith; Aakre, Bjørn Magne (Research report, 2003)
  • Kunst og håndverk, et skolefag for fremtiden? 

   Aakre, Bjørn Magne; Kjosavik, Steinar (Journal article, 2001)
   Kunst og håndverk er blant de fagene elever i grunnskolen liker best. Elevene opplever at kunst og håndverk er lærerikt, interessant, nyttig og fremtidsrettet. Men elevene savner også viktige emner i faget, og overgangen ...