• Commitment i frivillige organisasjoner 

      Kirknes, Thyra (Master thesis, 2015)
      Verdiskapningen innen frivillig arbeid i Norge tilsvarte 101 milliarder kroner i 2010. Frivillig arbeid utgjorde 60 prosent av dette, og besto til sammen av 115 000 årsverk (Statistisk sentralbyrå, 2012). 79 prosent av ...