• Om å spille arkivmaterialet til Knut Dahle 

      Katagihara, Satoko (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven handler om å spille slåtter etter arkivmateriale. Knut Dahle var en spelemann fra Tinn i Telemark og levde i perioden 1834-1921. Det finnes en stor mengde arkivmateriale på flere av folkemusikkarkivene ...