• Bruk av konkreter i begynneropplæringen 

   Østensen, Mikkel André; Rydland, Lars Martin Jakobsen (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Konkreter kan både være fysiske og virtuelle, og er et verktøy for å støtte elevene i undervisningen. Denne studien tar for seg konkreter og ser på hva et utvalg lærere på 1. trinn mener om bruken av ...
  • Divisjon i begynneropplæring: En casestudie 

   Eggen, Adele Andersen (Master thesis, 2022)
   Denne studien har undersøkt lærerens tilrettelegging av arbeid med divisjon i klasserommet, i begynneropplæringen. Formålet har vært å få innsikt i hvordan en erfaren matematikklærer jobber med dette temaet som elevene ...
  • Elever med høyt læringspotensial i matematikk 

   Johansen, Sindre Langerud (Master thesis, 2023)
   Målet med denne oppgaven var å gå i dybden på hvilke tanker og meninger et utvalg lærere har om temaet: elever med høyt læringspotensial. Søkelyset er satt på hvordan lærerene identifiserer elever med høyt læringspotensial ...
  • Elevers arbeid med matematisk modellering 

   Braatø, Liv-Marit Boxaspen; Rilvaag, Maren Tveiten (Master thesis, 2023)
   Nøkkelord: matematisk modellering, Fermi-problemer, LK20, estimering, sosial læring Formålet med denne masteroppgaven er å få innsikt i elevers arbeid med matematisk modellering samt deres refleksjoner rundt å arbeide ...
  • Er linjen buet eller grasiøs? - Matematikklærere om estetisk tilnærming i begynneropplæringen 

   Myhre, Mai Helene Veidal; Aasen, Marthe (Master thesis, 2022)
   Estetikk er et stort begrep som kan ha ulik betydning i ulike settinger og som kan sees i forskjellige lys, ut ifra hvem du snakker med. Det kan ha større eller mindre betydning for enkelte individer, men kan også ha en ...
  • EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen : Realiseringer av læreplanen i spesifikke fag. Arbeidspakke 1, Delrapport 1 

   Burner, Tony; Alvestad, Karl Christian; Brazier, Eirik; Gustavsen, Trond Stølen; Kacerja, Suela; Ruud, Lise Camilla; Salvesen, Geir Sigvard; Schipor, Delia (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;91, Report, 2022)
   Denne delrapporten rapporterer fra kvalitative data fra et pågående longitudinelt evaluerings-prosjekt, «Evaluering av hvordan Fagfornyelsen realiseres i spesifikke fag 2021-2025», forkortet «EvaFag2025». Det har vært ...
  • EvaFag 2025: Evaluering av fagfornyelsen : «Det er jo ikke sånn at vi skal finne opp kruttet når ting virker» Kontinuitet og endring i fag og klasserom som følge av implementering av fagfornyelsen. Første samlerapport 

   Bergsgard, Nils Asle; Alvestad, Karl Christian; Brazier, Eirik; Burner, Tony; Gustavsen, Trond; Hjardemaal, Finn; Kacerja, Suela; Møller, Geir; Ruud, Lise Camilla; Salvesen, Geir; Schipor, Delia (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;94, Report, 2022)
   Denne samlerapporten oppsummer første runde i et pågående longitudinelt evalueringsprosjekt, «Evaluering av hvordan Fagfornyelsen realiseres i spesifikke fag 2021-2025», forkortet «EvaFag2025». I arbeidspakke 1 har det ...
  • EvaFag 2025: Evaluering av Fagfornyelsen: Suksess, muligheter, spenninger og hindringer i implementering av LK20 i fire fag. Arbeidspakke 1, Delrapport 2 

   Burner, Tony; Alvestad, Karl Christian; Gustavsen, Trond Stølen; Kacerja, Suela; Ruud, Lise Camilla; Salvesen, Geir Sigvard; Schipor, Delia (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;129, Report, 2023)
   Denne delrapporten rapporterer fra andre runde med kvalitative data fra et pågående longitudinelt evalueringsprosjekt, «Evaluering av hvordan LK20 realiseres i spesifikke fag 2021-2025», forkortet «EvaFag2025». Det har ...
  • Flerspråklige elevers arbeid med tekstoppgaver i matematikk 

   Albhaisi, Maya M S (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke utfordringene flerspråklige elever møter i arbeidet med tekstoppgaver i matematikk, samt å identifisere hvilke ressurser de bruker for å overkomme disse utfordringene. ...
  • Konkreter i begynneropplæringen 

   Skavikmo, Kristine; Blom, Anne-Mari Aanerud (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn og formål Denne studien har som formål å undersøke læreres bruk av konkreter i begynneropplæringen. Vi har erfart at konkreter er en engasjerende og motiverende måte å arbeide med matematikk på. Likevel har vi ...
  • Matematikksamtaler 

   Eie, Elin Norland; Johannessen, Nina Ask (Master thesis, 2023)
   Denne masteroppgaven omhandler elevers matematikkfaglige samtaler i arbeid med LIST-oppgaver. Denne masteravhandlingen er en kvalitativ studie som omhandler hvordan 10.klasseelever samtaler i matematikk. Studien undersøker ...
  • Values in preservice mathematics teachers’ discussions of the Body Mass Index - A critical perspective 

   Kacerja, Suela; Julie, Cyril (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article explores the values that come to the fore when preservice mathematics teachers (PTs) 1 engage in critical discussions about the role of mathematical models in society. The specific model that was discussed was ...