• Resiliens i barnehagen. 

      Jenssen, Zoia (Master thesis, 2016)
      Samfunnet som barna vokser opp i, er mangfoldig, uoversiktlig og i rask endring. I dag må barn forholde seg til mange ulike sosiale områder og mange mennesker på flere arenaer. Barnehagelæreres hoved oppgave er å legge til ...