• Alle teller mer : en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart 

   Østrem, Solveig; Bjar, Harald; Føsker, Line Ingjerd Rønning; Hogsnes, Hilde Dehnæs; Jansen, Turid Thorsby; Nordtømme, Solveig; Tholin, Kristin Rydjord (Research report; Peer reviewed, 2009)
   Rapporten er skrevet på bakgrunn av et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Evalueringen består av to kvantitative og fire kvalitative undersøkelser blant aktører og brukergrupper som er berørt av rammeplanen: barn, ...
  • Fagsamtaler i barnehagen 

   Gjems, Liv; Jansen, Turid Thorsby; Tholin, Kristin Rydjord (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The intention with this article is to develop knowledge about the potential in conversations about different subjects in early childhood education (ECE). The Research question is ”How can ECE teachers engage children to ...
  • "Har aldri lært så mye på ett år" : en intern evaluering av videreutdanningsstudiet Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) 

   Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Tholin, Kristin Rydjord (Rapport / Høgskolen i Vestfold, Research report; Peer reviewed, 2007)
   Rapporten er en evaluering av studiet ”Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB). Sentralt i prosjektet har vært å identifisere komponenter i PUB-studiet som har vært viktige for å utvikle ferdigheter i å lede, ...