• Oppretting av polygon 

   Istad, Roy M. (HiT skrift, Research report, 2002)
   Forfatteren ble høsten 2001 kontaktet av et mindre IT-firma her i Telemark med en forespørsel om matematisk assistanse på et problem som oppstod ved digitalisering fra flyfoto. Når man digitaliserer f.eks. en bygning ut ...
  • Tettere studentoppfølging? : undervegsrapport fra et HiT-internt prosjekt 

   Istad, Roy M. (HiT notat, Working paper, 2004)
   Kvalitetsreformen i høyere utdanning har krav om tettere oppfølging av studentene, men sier ikke så mye om hvordan dette skal kunne gjennomføres i praksis, f.eks. i et emne med mer enn 150 aktive studenter og én (1) ...