• Budsjettpraksis i Inkassobransjen 

      Ingulfsen, Karsten Bergaust (Master thesis, 2019)
      I denne avhandlingen har jeg sett nærmere på budsjettet i inkassobransjen i Norge. Jeg har lagt hovedfokuset på budsjettet, men har også inkludert å se på alternative verktøy som prognoser og balansert målstyring. Målet ...