• Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll 

   Skår, Margrete; Follo, Gro Irene; Gundersen, Vegard; Ingebrigtsen, Kim; Stordal, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan; Wold, Line Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek ...
  • Barns møte med natur på leirskole. -En kvalitativ studie av to leirskoler i Norge 

   Ingebrigtsen, Kim (Master thesis, 2016-11-05)
   Denne oppgaven er en delstudie av et større forskningsprosjekt som er igangsatt av Norsk institutt for naturforskning (NINA) m.fl. Hovedfokuset i prosjektet er meningsdanning og sosialisering i friluftslivet, med studier ...