• Nettforum : et verktøy for kunnskaps- og kompetanseutvikling? 

      Hystad, Erlend Ødegård (Master thesis, 2010)
      Denne oppgaven har til hensikt å undersøke i hvilken grad bruk av nettbaserte forum påvirker opparbeidelse av kompetanser og fortolking. De kompetanseformene som er valgt ut er; kreativitet, fleksibilitet, problemløsningsevner ...