• Samhandling mellom arbeidsliv og familieliv 

      Hvitstein, Astrid Irene Stålerød (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Samfunnsendringer de siste tiår har påvirket og gitt nye mønstre i arbeids- og familielivet. Flere kvinner, særlig mødre, deltar i arbeidsmarkedet, samtidig som fedre bidrar mer i familien. Aleneforeldre og ...