• Små barn med synssvekkelser i en digital verden 

      Hustuft, Inger Lene (Master thesis, 2016)
      Studien har kartlagt om barn med moderat og alvorlig synssvekkelse (0 - 5 år) tar i bruk digitale enheter ved samme alder som normaltseende barn, og om det er ulikheter i hvordan digitale enheter brukes. I tillegg ble det ...