• Botaniske assosiasjoner 

   Ophus, Inger Lise (Master thesis, 2020)
   I denne masteravhandlingen har jeg undersøkt hvordan blader kan brukes som tekstilt materiale. Ved å benytte kunnskap og erfaringer jeg allerede har i møte med et for meg nytt materiale, har jeg forsøkt å få dette materialet, ...
  • Å fange med blikket og kjenne med hendene: Utstilling som skapande prosess og didaktisk grep 

   Hus, Astrid; Riis, Kirstine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Ei utstilling med konkrete produkt, kan gi studentar større nærleik til materiale og kunnskap om teknisk utføring enn ved å møte produkt gjennom visuelle og digitale presentasjonar. Å presentere konkrete produkt og materiale ...