• Barnehagelærere med masterutdanning 

   Shabani, Njomza (Master thesis, 2021)
   I denne masteravhandlingen har hovedtema vært barnehagelæreres anvendelse av masterkompetanse i barnehagen. Det er tatt utgangspunkt i problemstillingen «hva fremhever barnehageeiere at barnehagelærere med masterkompetanse ...
  • Barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring 

   Bøe, Marit; Steinnes, Gerd Sylvi; Hognestad, Karin; Fimreite, Hege; Moser, Thomas (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;9, Research report, 2018)
   Studien om barnehagelæreres arbeid med en helhetlig tilnærming til læring er en del av ekspertgruppen om barnehagelærerrollen sitt arbeid. Begrunnelsen for studien må sees i lys av ekspertgruppens mandat, som er å framskaffe ...
  • Challenges for Palestinian early childhood directors in a time of change 

   Sayma, Somaya; Adwan, Sami; Bøe, Marit; Hognestad, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: Current research suggests that there is a serious need to improve the quality and equity of early childhood education (ECE) services to children. The focus of the Palestinian Ministry of Education is on developing ...
  • Følgeevaluering av Oslo og Viken modellen i Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOMP), 2019-20 

   Reinertsen, Anne-Beate; Hognestad, Karin; Bøe, Marit; Kristiansen, Anne Lene; Lundestad, Margritt (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;57, Report, 2020)
   Forskere fra Oslo Met, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Høgskolen i Østfold (HiØ) har på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Viken evaluert det første året i Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling ...
  • I en helhetlig tilnærming til læring er omsorg i sentrum 

   Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Steinnes, Gerd Sylvi; Fimreite, Hege; Moser, Thomas (Journal article, 2020)
   En helhetlig tilnærming til læring som ser omsorg, lek, læring og danning i sammenheng, er formulert i mandatet for barnehagelærerens arbeid (Utdanningsdirektoratet, 2017). Barnehagelærere møter i dag læringsdiskurser som ...
  • Knowledge Development through Hybrid Leadership Practices 

   Bøe, Marit; Hognestad, Karin (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This article considers the formal teacher leaders’ practices of leading knowledge development at the department level in early childhood education and care. To better understand these practices, we have utilised the ...
  • Lederutvikling i emnet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) 

   Sell, Ingunn Sælid; Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Vala, Heidi Østland (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;62, Report, 2020)
   Dette heftet er et grunnlagsdokument for studenter, praksislærere og faglærere tilknyttet emnet “Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid” (LSU) i barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), studiested ...
  • Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis 

   Frers, Lars; Hognestad, Karin; Bøe, Marit (Book, 2017)
   Denne boken diskuterer på ulike måter hvordan bruk av kvalitative metoder kan åpne for refleksjon som utgangspunkt for å utforske og utvikle profesjonelle praksiser i lærerutdanningen. I profesjonell praksis vises kunnskap ...
  • Metode mellom hverdagspraksis, læring og forskning 

   Frers, Lars (Chapter, 2017)