• Omsorg på dugnad? Bosetting av mindreårige flyktninger 

      Hoel, Mona (Master thesis, 2014)
      Bosetting av enslige mindr eårige flyktninger handler om å tilrettelegge for individuelt tilpassede bo - og omsorgsløsninger for barna. Det er frivillig for kommunene om de ønsker å bo sette enslige mindreårige. ...