• Gatelagsfotball i risikosonen? 

      Herregården, Beate (Master thesis, 2019)
      Gatelagsfotballen i Norge er et relativt nytt fenomen og er et tilbud til mennesker som sliter, eller som tidligere har slitt med rusrelaterte utfordringer. Det norske gatelagstil-budet skiller seg fra andre internasjonale ...