• Det var en gang - Fra TSH i 1986 til HS i 2007 

      Heimdal, Rolf (Research report, 2015-11-07)
      Rapporten omhandler perioden fra 1986 til 2007. I januar 1986 var Telemark Sjukepleierhøgskole (TSH) fullt ut overført til Staten som eier og innlemmet i det regionale høgskolesystemet. TSH fusjonerte med de tre andre ...