• Håndtering av latensfasen 

      Heien, Christina Johnsen; Strømmen, Kristina Nicola Wylie (Master thesis, 2022)
      Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse kunnskap om jordmors håndtering av fødselens latensfase. Problemstilling: Hvordan er jordmors håndtering av fødselens latensfase beskrevet i forskningslitteratur? Metode: ...