• Atelierundersøkelsen. Ateliersituasjonen i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Kleppe, Bård; Heian, Mari Torvik (Research report, 2014-03-31)
   Uten kunstproduksjon, ingen kunst. Produksjon av kunst foregår fortrinnsvis i kunstneratelierene; kunstnernes fysiske arbeidsplass. Denne rapporten samler resultatene fra en kartlegging av ateliersituasjonen til billedkunstnere ...
  • Erfaring møter kreativitet. Porsgrunn kommunes arbeid med prosjektet Mentorer for kulturbedrifter 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Stavrum, Heidi (Research report, 2014-08-25)
   Porsgrunn kommunes prosjekt Mentorer for kulturbedrifter er et tiltak som søker å møte noen av de samfunnsmessige utfordringene knyttet til kulturnæring og seniorpolitikk i Norge. Mentorordningen har vært i drift siden ...
  • Exhibit / Inhibit. Gjennomgang av OCA Office for Contemporary Art Norway 

   Røyseng, Sigrid; Haugsevje, Åsne Dahl (Research report, 2013-09-05)
   Telemarksforsking har i samarbeid med Sigrid Røyseng, Handelshøyskolen BI, foretatt en gjennomgang av OCA - Office for Contemporary Art Norway på oppdrag fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Gjennomgangen viser ...
  • I posisjon til å fortelle. Evaluering av Sørfond 

   Haugsevje, Åsne Dahl (Research report, 2014-12-05)
   Sørfond er et filmfond som har som mål å styrke filmproduksjon i utviklingsland. Denne evalueringsrapporten viser at selv om Sørfond fortsatt er et ungt fond som foreløpig har støttet et lite antall filmproduksjoner, har ...
  • In a position to tell. Evaluation of Sørfond - the Norwegian South Film Fund 

   Haugsevje, Åsne Dahl (Research report, 2015)
   Sørfond - the Norwegian South Film Fund - is a film fund whose goal is to strengthen film production in developing countries. This evaluation report shows that although Sørfond is still a young fund that so far has supported ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Troms 

   Kleppe, Bård; Haugsevje, Åsne Dahl (Working paper, 2014-01-08)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • - Plutselig fikk vi et filmmiljø. Evaluering av Telemark fylkeskommunes prøvetilknytning til Sørnorsk filmsenter 

   Haugsevje, Åsne Dahl (Working paper, 2013-11-20)
   Rapporten er resultatet av en evaluering av Telemark fylkeskommunes prøvemedlemskap i Sørnorsk filmsenter. Rapporten konkluderer med at filmbransjen i Telemark er liten, men i positiv utvikling, og at Sørnorsk filmsenter ...