• Den Kulturelle Spaserstokken - satsing på eldrekultur? 

      Haugen, Magne (Master thesis, 2016-01-18)
      Den Kulturelle Spaserstokken er ei ordning der Staten løyver pengar til kulturtiltak for eldre. Den vart lansert av regjeringa Stoltenberg i august 2006, og kom inn på statsbudsjettet frå 2007. I starten fordelte ...