• Teknologi i omsorg 

      Haugan, Anette (Master thesis, 2021)
      Formålet med min masteravhandling er å undersøke hvordan lokaliseringsteknologi er innført, tatt i bruk og forstått. Jeg ønsker å undersøke om bruk av GPS - teknologi på pasienter med demens har nytteverdi for deres ...