• Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer 

      Ruud, Torleif; Karlsson, Bengt; Klevan, Trude Gøril; Hasselberg, Nina (SFPR-forskningsrapport; 17-2015, Research report, 2015)
      m prosjektet Målet for prosjektet har vært å kartlegge praksis og erfaringer med ambulante akutteam (AAT) i psykisk helsevern for å bidra til å identifisere viktige elementer og muligheter til forbedringer. Prosjektet ...