• Distribusjon/publisering av fri programvare : noen erfaringer med et slikt prosjekt 

   Hansson, Knut W. (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud;84, Peer reviewed; Research report, 2011-05)
   Denne rapporten tar primært for seg noen erfaringer som jeg har gjort med å lage og distribuere et fritt program (fri programvare). Høgskolen i Buskerud har en spesiell interesse i dette som deleier i Nasjonalt kompetansesenter ...
  • Grunnleggende begreper med relevans for informasjonsteknologi 

   Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;4, Lecture, 2014)
   Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Grunnleggende programmering” som gir 15 studiepoeng. Seks av disse studiepoengene omhandler grunnleggende begreper med relevans for IT, primært ...
  • Hendelsesorientert programmering med Visual Basic : kompendium 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;69, Working paper, 2012-11)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Hendelsesorientert programmering" og gir 7,5 studiepoeng. Kurset bygger på "Grunnleggende programmering" med ca. ni studiepoeng programmering i Visual ...
  • Hendelsesorientert programmering med Visual Basic : oppgavesamling 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;70, Working paper, 2012-11)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Hendelsesorientert programmering" og gir 7,5 studiepoeng. Jeg har laget et kompendium for dette kurset. Dette er oppgavesamling tilpasset kompendiet, med ...
  • LMS: Blackboard vs. Moodle : en sammenlikning med hovedvekt på funksjonalitet for Høgskolen i Buskerud 

   Hansson, Knut W. (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2008-11)
   Denne rapporten dreier seg om Høgskolen i Buskeruds læringsmiljøsystem (LMS) og alternative systemer. Først og fremst er det systemets funksjonalitet som vurderes. Høgskolens system, Blackboard, har vært brukt ved høyskolen ...
  • Objektorientert analyse og design med UML 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;72, Lecture; Working paper, 2013-05)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Objektorientert analyse og design". Dette arbeidsnotatet inneholder alle forelesningene i dette kurset, samt noe tilleggsstoff. Kurset bygger på et ...
  • Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java) 

   Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;7, Lecture, 2014)
   Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske ...
  • Persistens av objekter : forskjellige måter å lagre objekter på : med eksempler i C# 

   Hansson, Knut W. (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud;88, Peer reviewed; Research report, 2012-02)
   Objektorienterte systemer skaper objekter i maskinens internminne. Når slike systemer avsluttes, vil minnet bli tømt og objektene går tapt. Man vil vanligvis sikre at objektene tas vare på til neste gang systemet åpnes – ...
  • Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;71, Working paper, 2012-11)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Praktisk databaseadministrasjon". Kurset består av to hoveddeler: En del fokuserer på teori om store databaser i praksis og en annen del er praktisk med ...
  • Statistikk og SPSS for enkle undersøkelser 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;73, Working paper, 2013-09-06)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, gjøres det noen ganger en undersøkelse som avsluttende Bacheloroppgave. Den gir da 7,5 studiepoeng. Studentene har, enten parallelt eller på forhånd, hatt et relativt ...