• "Kunnskapens tre har røtter..." : praksisfortellinger fra barnehagen : en FOU-rapport 

      Thorbergsen, Eli; Lindquist, Hein; Strømmen, Kari; Hansson, Eidbjørg Sandnes (HiT notat, Working paper, 2003)
      "Kunnskapens tre har røtter" er basert på et FOU- arbeid gjennomført av fire faglig tilsatte ved Høgskolen i Telemark. I rapporten drøftes sammenhengen mellom teorifeltet og praksisfeltet innen førskolelærerutdanningen ...